Pokaz - Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona G??wna
  Zarz?d SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj
  Dofinansowania

Galeria
  Wieliczka
  Wystawa
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Go??bka
  Maj?wka 2010
  Zima 2010
  Maj?wka 2009
  Boron?w w fotografii
  D?ugosz kr?lewski
  Promocja ksi??ki
  Prelekcje SMZB

10-lecie SMZB
  10-lecie SMZB
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja dorobku

Aktualno?ci
  Karnawa?owe spotkanie przy kawie

Og?oszenia
  Plan spotka?
  Wycieczka

400-lecie Ko?cio?a
  Podzi?kowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Artyku?y
  O Janie Kuliszu
  Przemys? Boronowa
  "Kulturkampf"

Linki
  Urz?d Gminy Boron
  GOK
  Parafia Boron
  ZPO Boron
  LKS Jedno?? Boron
  Stow. dla Boronowa
  Boron?w w Wikipedii
  Sk?adnica G?rno?l?ska

Archiwum
  Festyn
  Walne Zebranie
  Przyroda w Boronowie
  Dzia?alno?? Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wystawa

   Losowe zdjÍcie


Kliknij aby powi?kszy
Pokaz

Maj?c na uwadze, ?e odpowiednie od?ywianie to najwa?niejszy czynnik warunkuj?cy zdrowie cz?owieka,
Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
5 marca 2009 roku zorganizowa?o pokaz zdrowego i ?atwego przygotowywania potraw.

Zaproszone Panie zebranych powita?y prezentacj? jak zrobi? lody z samych owoc?w ( czyli zdrowo) oraz pyszn? kaw? capucino z piank? (z naturalnych sk?adnik?w).

W dalszej cz??ci spotkania mo?na by?o zobaczy? jak zrobi? a p??niej spr?bowa? jak smakuje zupa krem z zielonego og?rka, czy samodzielnie zrobione mas?o wraz z razowymi bu?eczkami wzbogaconymi ziarnami.


Wiedz?c, ?e owoce i warzywa s? bardzo wa?ne w diecie Panie zaprezentowa?y szybkie i smaczne sur?wki warzywne
na s?odko i na s?ono oraz bardzo szybki w przygotowaniu,
a do tego smaczny i zdrowy sok pomara?czowo-cytrynowy.

Samo zdrowie, a przy tym szybko i smacznie!82900 -Liczba unikalnych wizyt